Ukraine-Hilfe

Bewerbungstraining.de veröffentlicht kostenlosen Bewerbungsratgeber für ukrainische Geflüchtete in der Muttersprache

Pharetis möchte jetzt mit seinem Portal Bewerbungstraining.de ukrainischen Geflüchteten den Eintritt in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtern und damit die Integration fördern.

 

Warnung! Wichtige Informationen für Frauen!
Увага!!! -інформація для жінок-

Bitte nehmen Sie keine privaten unseriösen Übernachtungsmöglichkeiten an.
Please do not accept private dubious overnight accommodation.
Будь ласка, не приймайте будь-які приватні сумнівні пропозиції щодо розміщення на ночiвлю. !

Bitte geben Sie ihren Pass nie an Fremde.
Please never give your passport to strangers.
Будь ласка, ніколи не віддавайте свій паспорт незнайомцям.

Bei Gefahr rufen Sie unmittelbar die Polizei unter: 110
In case of danger, call the police immediately on: 110
У разі небезпеки негайно телефонуйте до поліції за номером 110

 

 

Hilfsangebote der bea

Aufgrund der aktuellen Lage und der dramatischen Situation für die Ukrainer*innen leistet die Bochumer Ehrenamtsagentur (bea) ihren solidarischen Beitrag. Die bea sammelt und verwaltet Angebot und Bedarf an Unterkünften und vermittelt Ehrenamtliche für Behördengänge und zum Dolmetschen.

Alle, die gerne Unterstützung leisten wollen oder benötigen, können sich montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr an die Ukraine-Hotline der bea wenden. Die Angebote werden gesichtet und an entsprechende Stellen weitergeleitet.

Ukraine-Hotline

Telefon: 0234 – 95 70 99 49
E-Mail: spontanhilfe@bochum.de

 

Online Registrierung

Es ist aber auch eine online Registrierung direkt über unser Portal möglich. Dazu stehen die nachfolgenden Links zur Verfügung:

1) Registrierung der Helfer*innen

2) Registrierung der ›Hilfesuchenden Institutionen‹

3) Registrierung der ›Hilfesuchenden Privatpersonen‹ 

 

Hilfsangebote in Bochum

FAQ
Auf der Seite der Stadt Bochum findet ihr Fragen und Antworten zur Ukraine-Krise sowie eine Liste an Hilfsorganisationen und Anlaufstellen.

Erste Anlaufstellen
Die erste Anlaufstelle für Ankommende aus der Ukraine bzw. ukrainischer Staatsangehörigkeit, die im weitesten Sinne einen Bezug zu Bochum haben (Freunde, Verwandte, sonstige Kontakte, etc.), befindet sich in der Diekampstraße 28, 44777 Bochum. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 09:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Hier findet die Registrierung statt. Vor Ort geben Fachexpert*innen des Ausländeramts, des Sozialamts und des Kommunalen Integrationszentrums eine erste Orientierung und können wichtige Fragen beantworten. Die Stadt hat zusätzlich eine Service-Hotline eingerichtet diese ist unter 0234 / 910 – 55 55  montags bis freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 15:00 Uhr erreichbar.

Die Anlaufstelle für alle anderen ist die LEA (Landeserstaufnahmen) am Gersteinring.

Die Rathauspforte (im neuen Ostflügel “Glaskasten”) ist  ebenfalls insturiert Fragen zu beantworten und weiterzuhelfen.

Die Bahnhofsmission schafft eine Anlaufstelle am Hauptbahnhof, wo Handzettel mit den wichtigsten Informationen für Ankommende in Bochum verteilt werden.

Spenden und Mitanpacken
Die Gesellschaft Bochum-Donezk nimmt Sachspenden entgegen. Vor Ort kann direkt mitgeholfen werden, die Sachspenden in Pakete zu verpacken und in LKWs zu verladen, die dann ins Krisengebiet transport werden und an die ukrainische Bevölkerung verteilt werden.
WICHTIG: Bitte nur Spenden mitbringen, die auf der Website der Gesellschaft Bochum-Donezk aufgeführt sind.

Lebensmittel
Geflüchtete aus der Ukraine können sich bei der Tafel melden, wenn sie namentlich Bezug auf “Frau Basner” nehmen.

Zusätzlich können Geflüchtete aus der Ukraine und ihre ehrenamtlichen Betreuer*innen ein kostenloses Mittagessen in Anspruch nehmen. Bei Interesse bitte bei der bea melden.

 

 

пропозиції допомоги

З приводу актуального стану в Україні та драматичної ситуації наших українських друзів, бохумське волонтерське агенство (BEA) робить свій внесок солідарності.

BEA збирає та розподіляє пропозиції та потреби на житло та надає волонтерські послуги у супроводі до державних установ та перекладах.

Усі, хто бажає надати допомогу або потребує її, можуть звернутися до гарячої лінії BEA для українців, від понеділка до п’ятниці від 10:00 до 16:00.

Пропозиції буде розглянено та вiдправлено до відповідних відомств.

Гаряча лінія для українців

Телефон:  0234 – 95 70 99 49
Електронна пошта: spontanhilfe@bochum.de

Онлайн-  реєстрація

Можлива також онлайн-реєстрація на нашій інтернет-сторінці. Скористуйтеся для цього наступними посиланнями:

1) Реєстрація помічників

2) Реєстрація “Установ, потребуючих допомоги”

3) Реєстрація “Осіб, потребуючих допомоги”

 

Пропозиції допомоги у місті Бохум

Найчастіші запитання

На сторінці Stadt Bochum ви знайдете запитання та відповіді щодо кризи в Україні, а також список організацій, що надають допомогу та адреси пкнктів першого контакту.

 

Пункти першого контакту

Пункт першого контакту для приїжджаючих з України, відповідно громадян України, які, у широкому розумінні, мають відношення до Бохуму (друзі, родичі, інші контакти, тощо) знаходиться за адресою: Diekampstraße (Дікампштрассе) 28, 44777 Bochum. Часи прийому з понеділка по четвер з 09:00 до 14:00. Тут проводиться реєстрація. На місці фахівці Відділу зі Справ Іноземців, Відділу Соціальних Питань та Комунального Інтеграційного Центру нададуть початкову орієнтацію та зможуть дати відповідь на важливі запитання. Додатковo міською адміністрацією налаштовано сервісну гарячу лінію за номером телефону 0234/ 910-55 55 з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 16:00 та у суботу з 10:00 до 15:00.

Фахівці відомства із справ іноземців, соціального відомства та комунального інтеграційного центру нададуть вам першу орієнтацію та зможуть відповісти на важливі запитання. Будь ласка, запишіться на прийом заздалегідь.

Пунктом першого контакту для усіх інших є LEA ( Landeserstaufnahmen) на Gersteinring.

Працівники  Брами ратуші (у новому східному крилі “Glaskasten”) також інструйовані  відповідати на запитання та надавати подальшу допомогу.

Міссія на залізничному вокзалі Bahnhofsmission також є пунктом контакту де ви можете отримати пам’ятку із важливою інформацією для прибуваючих до Бохуму.

 

Пожертви та допомога

Організація Gesellschaft Bochum-Donezk  приймає речові пожертви. На місці можна допомагати, запаковуючи пакети та загружаючи у вантажівки, які відправляються у кризові зони та будуть розподілені серед населення.

ВАЖЛИВО: Будь ласка, приносьте тільки ті пожертви, які вказано на інтернет-сторінці Gesellschaft Bochum-Donezk

 

Продукти харчування

Біженці з України можуть зареєструватися на Tafel при цьому треба посилатися на “фрау Баснер”.

Додатково біженці з України та їхні волонтерські супроводжуючі зможуть отримати безкоштовний обід. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, зверніться, будь ласка, до BEA.

 

 

 

предложения помощи

Ввиду актуальной ситуации в Украине и драматического положения наших украинских друзей добровольческое агенство (БЕА)города Бохум вносит свой вклад солидарности. Беа собирает и распределяет предложения и потребности в жилье, сопровождениях при посещении учреждений и переводах.

Все желающие помочь или же нуждающиеся в помощи, могут обратиться на горячую линию помощи украинцам с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Предложения будут рассмотрены и отправлены в соответствующие ведомства.

Горячая линия для украинцев

Телефон:0234 – 95 70 99 49
Электронная почта: spontanhilfe@bochum.de

Регистрация онлайн

Возможна также регистрация онлайн на нашей интернет- странице. Для этого используйте, пожалуйста, следующие ссылки:

1) Регистрация помощников

2) Регистрация “Организаций, нуждающихся в помощи”

3)Регистрация “Лица, нуждающиеся в помощи”

 

Предложения помощи в Бохуме

Часто возникающие вопросы
На интернет- странице Stadt Bochum вы найдете вопросы и ответы, касающиеся кризисной ситуации в Украине, а также перечень организаций, оказывающих помощь и пунктов контакта.

Пункты первого контакта

Пункт первого контакта для прибывающих из Украины, соответственно граждан Украины, которые, в широком понимании, имеют отношение к Бохуму (друзья, родственники, другие контакты и т.п.) находится по адресу Diekampstraße (Дикампштрассе) 28, 44777 Bochum.

Часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 и в пятницу с 09:00 до 14:00. Здесь проводится регистрация. Специалисты Отдела по делам иностранцев, Отдела по социальным вопросам и Коммунального интеграционного центра дадут первую ориентацию и смогут ответить на важные вопросы. Дополнительно городская администрация оборудовала сервисную горячую линию по телефону 0234/ 910- 55 55 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 и по субботам с 10:00 до 15:00.

Для всех остальных первый контактный пункт LEA ( Landeserstaufnahmen) находится на Gersteinring

С сотрудниками Аркаи Ратуши (в новом восточном крыле “Glaskasten”) также проведен инструктаж и они могут ответить на вопросы и оказать дальнейшую помощь.

В вокзальной миссии Bahnhofsmission оборудован пункт контакта на вокзале, где вы можете получить памятку с важной информацией для прибывающих в Бохум.

 

Пожертвования и помощь
Общество Gesellschaft Bochum-Donezk принимает вещевые пожертвования. Помогать можно прямо на месте, упаковывая и загружая вещевые пожертвования в грузовики, которые отправятся в кризисные районы и будут распределены между украинским населением.
ВАЖНО: Пожалуйста, приносите только те пожертвования, список которых указан на интернет- страничке общества Gesellschaft Bochum-Donezk.

 

Продукты питания
Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в Tafel, где им нужно будет сослаться на “Frau Basner”.

Дополнительно беженцы из Украины и их сопровождающие могут бесплатно пообедать. Если вас заинтересовало это предложение, пожалуйста, обращайтесь в БЕА (bea).

 

 

 

Offers of help from the bea

Due to the current situation and the dramatic situation for the Ukrainians, the Bochum Volunteer Agency (bea) is making its contribution in solidarity. The bea collects and manages the supply and demand for accommodation and arranges volunteers for visits to the authorities and for interpreting.

Anyone who would like or needs support can contact the Ukraine hotline of bea between 10 a.m. and 4 p.m. from Monday to Friday. The offers are screened and forwarded to the appropriate offices.

Ukraine hotline

Telephone: 0234 – 95 70 99 49
E-mail: spontanhilfe@bochum.de

Online registration

It is also possible to register online directly via our portal. The following links are available for this purpose:

1) Registration of helpers

2) Registration of institutions seeking help

3) Registration of ‘private individuals seeking help 

 

Support services in Bochum

FAQ
On the page of the city of Bochum you will find questions and answers about the Ukraine crisis as well as a list of aid organisations and contact points.

First contact points

The first point of contact for arrivals from Ukraine or of Ukrainian nationality who have a connection to Bochum in the broadest sense (friends, relatives, other contacts, etc.) is located at Diekampstraße 28, 44777 Bochum. Opening hours are Mondays to Thursdays from 09:00 to 16:00 and Fridays from 9:00 to 14:00. Registration takes place here. Experts from the Foreigners’ Office, the Social Welfare Office and the Municipal Integration Centre provide initial orientation and can answer important questions. The city has also set up a service hotline which can be reached at 0234 / 910 – 55 55 from Monday to Friday from 8:00 to 16:00 and on Saturdays from 10:00 to 15:00.

The contact point for all others is the LEA (Landeserstaufnahmen) on Gersteinring.

The Rathauspforte (in the new east wing “glass box”) is also equipped to answer questions and help.

The railway station mission has set up a contact point at the main railway station where handouts with the most important information for new arrivals in Bochum are distributed.

Donate and help out
The Bochum-Donezk Association accepts donations in kind. On site, you can directly help to pack the donations in kind into parcels and load them into lorries, which will then be transported to the crisis area and distributed to the Ukrainian population.
IMPORTANT: Please only bring donations that are listed on the website of the Bochum-Donezk Association.

Food
Refugees from Ukraine can contact the Tafel if they refer to “Mrs Basner” by name.

In addition, refugees from Ukraine and their volunteer carers can take advantage of a free lunch. If you are interested, please contact the bea.

Unterstützung
Stadt Bochum
KIBo
AK
Komm An